opleider - testing - taal – maatschappelijk engagement – mensenrechten – tekst - emancipatie laaggeschoolden – kunst - creativiteit

Kathleen Beyers is als geen ander betrokken op mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het leren. Door haar engagement en enthousiasme weet zij hen bij hun eigen kwaliteiten te brengen zodat ze een ‘hoger niveau’ kunnen bereiken.

Kathleen studeerde andragologie aan de universiteit van Amsterdam en heeft zich tijdens haar lange loopbaan onder andere gespecialiseerd in thema’s als sociaal ‘afwijkend’ gedrag, emancipatiekwesties en de ins en outs van de horecawereld.