opleider - tekst - analyse - taal - dubbelzinnigheid - decadentie - ironie

In navolging van zijn passie voor Franse en Italiaanse taal en cultuur studeerde Wim Van Orshaegen Romaanse talen aan de KU Leuven. In zijn eindverhandeling analyseerde hij thema’s als dubbelzinnigheid en decadentie binnen het werk L’Immoraliste van André Gide. Daarnaast behaalde hij zijn aggregaat en het hoogste certificaat van tweetaligheid.

Sinds 2010 is Wim werkzaam voor Diversity bv. Hij coördineert verschillende opleidingstrajecten (offertes, cursusmateriaal, competentiemanagement) en is actief als opleider in het Frans en in het Nederlands. Op het vlak van het competentiedenken is Wim één van onze pioniers. In zijn thematische aanpak gaat Wim zeer analytisch te werk. Binnen Campus Gelbergen gaat zijn interesse op dit moment uit naar het thema Ironie.